.

โรงเรียนบัวแก้วเกษร....สร้างคนดีที่มีความรู้

 


ดร.จรุญ  จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกนก ขวัญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������
 

ข้าราชการครู

รายการ
จำนวนครูที่จบการศึกษา (แยกตามวุฒิ)
ใบประกอบวิชาชีพ
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
มี
ไม่มี
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ผอ.โรงเรียน
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
รอง ผอ.โรงเรียน
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
ครูสอนระดับมัธยม
1
0
1
9
27
36
0
0
0
0
0
0
10
27
37
37
0
รวมข้าราชการ
1
0
1
11
27
38
1
0
1
0
0
0
13
27
40
40
0
 

 

 

 

 

 

 
ครูอัตราจ้าง

 
รายการ
จำนวนครูที่จบการศึกษา (แยกตามวุฒิ)
ใบประกอบวิชาชีพ
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
มี
ไม่มี
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ครูอัตราจ้าง
สอนระดับมัธยม
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
4
4
3
1
รวมพนักงาน ลูกจ้าง
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
4
4
3
1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


หนังสือ เรื่อง ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน


ข่าวสารตลาดแรงงาน


เอนท์ตรง.คอม

 

 
 
 
นักเรียนใช้อินเตอร์ทำอะไรมากที่สุด ?
เล่นเกมส์
ดูหนัง ฟังเพลง
hi5 facebook
ดูรูป สวย ๆ
หาข้อมูลทำรายงาน
หาเพื่อนใหม่ในเน็ต
 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.90.202.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 755,301
 
::: โรงเรียนบัวแก้วเกษร...สร้างคนดีที่มีความรู้:::
84/1 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
Tel : 02-599-1546-7  Fax : 02-599-1643
Email : buakaew1971@gmail.com