.

โรงเรียนบัวแก้วเกษร....สร้างคนดีที่มีความรู้

 


ดร.จรุญ  จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกนก ขวัญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบัวแกษร
ภาพกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
พิธีรับมอบสนามกีฬาและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบัวแก้วเกมส์ ครั้งที่ 38 โดยนายกชาญ พวงเพ็ชร์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบัวแก้วเกษร
คณะครูโรงเรียนบัวแก้วเกษรร่วมแสดงความยินดีกับนายกนก ขวัญดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร และ นางประไพ เมฆอรุณ ในโอกาสได้วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูรัก(อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์)เข้าติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ภาพเทศน์มหาชาติ"เวสสันดรชาดก"โดยพระมหาสิน จิตเมโร และพระมหาสม สุทธิปภาโส ณ หอประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556
ภาพครูเข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดีและกิจกรรมในวันครู 2556 ณ โรงเรียนปทุมวิไล 16 มกราคม 2556
ภาพท่านผู้อำนวยการสมชาย ฟักทอง เข้ารับมอบเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ประจำปี 2553 วันที่ 10 ม.ค.2556 ณ สโมสรตำรวจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) เข้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหว่างวันที่ 10,11 และ 14 มกราคม 2556
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียนบัวแก้วเกษร ประจำปี 2556

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 ต่อไป
 


หนังสือ เรื่อง ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน


ข่าวสารตลาดแรงงาน


เอนท์ตรง.คอม

 

 
 
 
นักเรียนใช้อินเตอร์ทำอะไรมากที่สุด ?
เล่นเกมส์
ดูหนัง ฟังเพลง
hi5 facebook
ดูรูป สวย ๆ
หาข้อมูลทำรายงาน
หาเพื่อนใหม่ในเน็ต
 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.81.71.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 767,366
 
::: โรงเรียนบัวแก้วเกษร...สร้างคนดีที่มีความรู้:::
84/1 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
Tel : 02-599-1546-7  Fax : 02-599-1643
Email : buakaew1971@gmail.com